Bouwkundig onderzoek

Bouwkundig onderzoek
 
Bouwkundig onderzoekEen bouwkundig onderzoek is een onderzoek naar de bouwkundige staat van de woning of het bedrijfspand. Dit onderzoek brengt eventuele verborgen gebreken aan het licht. De werkwijze van het bouwkundig onderzoek verloopt volgens strenge richtlijnen en voldoet aan uniforme normen welke in geheel Nederland gehanteerd worden.

Het voordeel van een bouwkundig onderzoek voor zowel een poteniële koper als een huiseigenaar  is  dat zij niet onvoorzien voor een hoop extra kosten komen te staan. Het onderzoek geeft  zekerheid over de bouwkundige staat van het pand dat u gaat kopen of dat u in bezit heeft.

De resultaten van een bouwkundig onderzoek worden verwoord in een rapportage. In deze rapportage worden de volgende onderwerpen behandeld:

 • De bouwkundige staat van vloer, muren en dak
 • De toestand van de kruipruimte
 • De staat van de puien, de kozijnen en het schilderwerk
 • Een oordeel over de staat van hang- en sluitwerk
 • De technische staat van de CV installatie
 • De toestand van de elektrische installatie
 • De technische- en onderhoudstaat van de keuken
 • De technische- en onderhoudstaat van toilet en badkamer
 • Een oordeel over de staat van aanwezige schuren, garage's en opstallen
 • De vaststelling van aanwezigheid van loden leidingen, aanwezigheid van asbest en het risico van koolmonoxide
 • Een kostenraming met direct de noodzakelijke kosten, lange termijn kosten en de verbeter kosten

Beter Huis BV verricht bouwkundig onderzoek voor zowel woningen als bedrijfspanden

Website by The Cre8ion.Lab