Isolatie

Woning isolatie

In slecht geïsoleerde woningen gaat gemiddeld 35% van de warmte verloren. Dit betekent voor u onnodig veel energieverbruik en onnodige energiekosten. Beter Huis BV kan u helpen, zowel op de korte- als de lange termijn een aanzienlijke besparing te realiseren: Het aanbrengen van isolatie is een eenmalige actie die een gunstig effect heeft op de totale levensduur van uw woning. Daarnaast bespaart u direct op uw energierekening en geniet u van een beter wooncomfort.

Een ongeïsoleerd huis betekent een grote belasting voor het milieu. Alleen al via een ongeïsoleerd dak verliest de woning een hoop warmte, waardoor u meer moet stoken. Dat kost gas, veroorzaakt vervuiling en CO2-uitstoot, en versterkt de klimaatverandering.

 

In veel kruipruimtes onder woningen is het vaak vochtig. Vocht heeft een zeer negatief effect op diverse onderdelen waaruit de kruipruimte bestaat, maar als gevolg van vocht in de kruipruimte kunnen er ook problemen ontstaan in de woning.

 

Hierom verdient het aanbrengen van isolatiematerialen in de kruipruimten de aandacht: De isolatie in kruipruimten heeft een zeer gunstige invloed op zowel de warmte- als vochthuishouding in uw woning. Energieverlies via de vloer wordt drastisch teruggedrongen. ook zal de kruipruimte niet langer vochtig zijn waardoor negatieve invloeden zoals bijvoorbeeld schimmelvorming op en houtrot aan houten vloeren of -balken wordt gereduceerd. Kruipruimten kunnen worden geïsoleerd via het kruipluik en/of gaten in de fundering. De isolatieparels worden onder hoge druk in de kruipruimte aangebracht.

Website by The Cre8ion.Lab